نصب دستگاه نویگیشن جراحی مغز و اعصاب جهت استفاده آموزشی و درمانی در بیمارستان رازی
نصب دستگاه نویگیشن جراحی مغز و اعصاب جهت استفاده آموزشی و درمانی

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی ، با پیگیری های صورت گرفته از سوی معاونت آموزشی و مدیریت EDC دانشگاه یک دستگاه نویگشن جراحی مغز و اعصاب ساخت ایران جهت استفاده آموزشی - درمانی از محل اعتبارات آموزشی خریداری و تحویل بیمارستان رازی گردید .

دکتر عابدی معاون آموزشی دانشگاه هدف از خرید این دستگاه را انجام فعالیت های آموزشی مرتبط با دانشجویان رزیدنت جراحی مغز و اعصاب ، بیماریهای مغز و اعصاب و فعالان حوزه علوم اعصاب و همچنین فعالیت های درمانی ویژه متخصصان گوش حلق بینی و جراحان مغز و اعصاب در جراحی های تومور های سر و گردن عنوان نمود.