معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۹ مرداد
کارگاه عملی سیمیولوژی برگزار شد
کارگاه عملی سیمیولوژی ویژه دانشجویان مقطع مقدمات بالینی پزشکی عمومی در 4 روز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی کارگاه آموزشی سیمیولوژی ویژه دانشجویان مقطع مقدمات بالینی پزشکی عمومی برای 60 دانشجو به مدت 4 روز در چهار ایستگاه آموزشی شامل(احیای قلبی-ریوی*سونداژ مثانه و معده*اصول استریلیزاسیون و سوچور*تزریقات و پانسمان)  با رعایت کلیه دستور العمل های بهداشتی و فضای مناسب برگزار گردید، پایان کارگاه از دانشجویان آزمون کتبی نیز گرفته شد.
 
منبع:
معاونت آموزشی
تعداد بازدید:
309
تاریخ:
1399/06/19
Powered by DorsaPortal