معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
۱۴۰۱ جمعه ۲۱ مرداد
کارگاهCPR در تاریخ 99/11/16 برگزارشد.
کارگاه احیای قلبی ریوی توسط آقای دکتر فرهادی در مورخ99/11/16 برگزارشد.
کارگاه احیای قلبی-ریوی در روز پنجشنبه مورخ99/11/16 از ساعت11-8 توسط استاد جناب آقای دکتر فرهادی با حضور دانشجویان مقطع کارورزی بالینی پزشکی عمومی با رعایت دستورالعمل های بهداشتی در محل مرکز مهارتهای بالینی برگزارشد.
 
 
منبع:
معاونت آموزشی
تعداد بازدید:
253
تاریخ:
1399/11/18
Powered by DorsaPortal