معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
۱۴۰۱ جمعه ۲۱ مرداد
آزمون آسکی پزشکی عمومی برگزار شد
آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی در مورخ1400/03/06 برگزار شد.
آزمون OSCE دوره پزشکی عمومی در روز پنجشنبه مورخ 1400/03/06 از ساعت 8:30 لغایت12 با حضور دو گروه 15 نفره در 15 ایستگاه ،شامل 12 ایستگاه فعال و 3 ایستگاه استراحت با رعایت پروتکل های بهداشتی در محل مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه برگزار گردید.
اساتید ناظر در ایستگاهها: دکتر فرهادی-دکتر فعال-دکتر اسماعیلی-دکتر بیجاری-دکتر نجفی-دکتر قریشی-دکتر جوادی-دکتر حکیم زاده-دکتر چهکندی-دکتر دیانت-دکتر آرین-دکتر هنرمند 
 
 
 
 
 
 
منبع:
معاونت آموزشی
تعداد بازدید:
31
تاریخ:
1400/03/06
Powered by DorsaPortal