معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
۱۴۰۱ جمعه ۲۱ مرداد
یکصدمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه برگزار شد
در راستای برگزاری یکصدمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خلاصه ای از گزارش عملکرد فعالیت 6 ساله این هیات منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی  و در راستای برگزاری یکصدمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خلاصه ای از گزارش عملکرد فعالیت 6 ساله این هیات منتشر شد.

هیات ممیزه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با صدور ابلاغ اعضا از سوی وزیر وقت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در سال 93 رسمیت یافت.

سرکارخانم ها دکتر طوبی کاظمی و دکتر کوکب نمکین و آقایان دکتر غلامحسین یعقوبی، دکتر مسعود ضیایی، دکتر محمد افشار، دکتر اصغر زربان، دکتر محمدرضا میری، دکتر محمدرضا رضوانی، دکتر علیرضا احسانبخش، دکتر رضا قادری، دکتر فرشید عابدی و دکتر کاظم قائمی اعضای آن بودند.

اولین جلسه هیات ممیزه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند؛ در تاریخ 93/12/24 تشکیل شد. پرونده ارتقای سرکار خانم دکتر طیبه چهکندی برای ارتقاء به مرتبه دانشیاری در این جلسه بررسی و تایید گردید.

در حال حاضر اعضای هیات ممیزه دانشگاه به این شرح می باشد:

دکتر محمد دهقانی فیروز آبادی: دانشیار و متخصص نورولوژی - رئیس هیات

دکتر فرشید عابدی: استاد و متخصص بیماری های عفونی- دبیر هیات

دکترطوبی کاظمی: استاد و متخصص قلب وعروق

دکترمسعودضیائی: استاد و متخصص بیماری های عفونی

دکتر محمد افشار: استاد و Ph.D بافت شناسی

دکتراصغر زربان: استاد و Ph.D بیوشیمی

دکتر محمدرضا رضوانی: دانشیار و متخصص داخلی

دکتر علیرضا احسان بخش: دانشیار و متخصص رادیولوژی

دکترمحمدرضا میری: استاد و Ph.D آموزش بهداشت

دکتر کوکب نمکین: استاد و متخصص اطفال

دکتر محمد حسن نمایی: استاد و Ph.D میکروبیولوژی

آقای دکتر عابدی معاون آموزشی دانشگاه، دبیری هیات ممیزه دانشگاه را از آن زمان تاکنون؛ بر عهده دارند.

اهم فعالیت های هیات ممیزه در طی این سالیان به این شرح می باشد:

خلاصه ای از مصوبات هیات ممیزه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از سال 1393 تا خرداد 1400


تعداد اعضای هیات علمی ارتقاء به مرتبه

بررسی و پذیرش سوابق و سنوت

مواردتبدیل وضعیت استخدامی مربیان

موارد ادامه خدمت مازاد بر سی سال

استادیار

دانشیار

استاد

1

46

14

25

4

11

اعضای هیات علمی ارتقاء یافته دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در هیات ممیزه مرکزی وزارت/دانشگاه

ردیف

نام

نام خانوادگی

تخصص

ارتقاء به مرتبه

1

زهره

آذرکار

بیماریهای عفونی

استاد

2

محمد

افشارقوچانی

بافت شناسی

استاد

3

محمد مهدی

حسن زاده طاهری

علوم تشریح

استاد

4

بیتا

بیجاری

پزشکی اجتماعی

استاد

5

اصغر

زربان

بیوشیمی

استاد

6

مسعود

ضیائی

بیماریهای عفونی

استاد

7

فاطمه

طاهری بجد

اطفال

استاد

8

فرشید

عابدی

بیماریهای عفونی

استاد

9

محمدرضا

عابدینی

فارماکولوژی

استاد

10

محمد

فریدونی

ایمونولوژی

استاد

11

آزیتا

فشارکی نیا

نفرولوژی کودکان

استاد

12

رضا

قادری

پوست

استاد

13

کاظم

قائمی

جراحی مغز و اعصاب

استاد

14

طوبی

کاظمی

قلب

استاد

15

محمدرضا

میری

آموزش بهداشت

استاد

16

ابراهیم

میری مقدم

ژنتیک انسانی و جمعیت شناسی

استاد

17

محمد حسن

نمائی

میکروب شناسی

استاد

18

کوکب

نمکین

بیماری های کودکان

استاد

19

غلامحسین

یعقوبی

چشم پزشکی

استاد

20

آزاده

ابراهیم زاده

بیماری های عفونی

دانشیار

21

صدیقه

ابراهیمی پور

اندودانتیکس

دانشیار

22

علیرضا

احسانبخش

رادیولوژی

دانشیار

23

ناهید

ازدکی

بیماری های قلب و عروق

دانشیار

24

علی اکبر

اسماعیلی

روانپزشکی

دانشیار

25

نرجس

اکبری

بیماریهای دهان و دندان

دانشیار

26

احمد

آموزشی

قلب و عروق

دانشیار

27

بهنام

باریک بین

بهداشت محیط

دانشیار

28

تهمینه

توکلی

گوارش بالغین

دانشیار

29

طیبه

چهکندی

اطفال

دانشیار

30

محمد

دهقانی فیروزآبادی

بیماری های مغز و اعصاب

دانشیار

31

محمدیحیی

حنفی بجد

نانوتکنولوژی دارویی

دانشیار

32

محمدرضا

رضوانی خراشادیزاده

داخلی

دانشیار

33

حمیدرضا

ریاسی

بیماری های مغز و اعصاب

دانشیار

34

مجید

زارع بیدکی

میکروب شناسی

دانشیار

35

محمود

زردست

آسیب شناسی

دانشیار

36

امیر

صابر تنها

بیهوشی

دانشیاری

37

فرود

صالحی ابرقوئی

اطفال

دانشیار

38

زویا

طاهر گورابی

فیزیولوژی

دانشیار

39

حمید

عباس زاده

آسیب شناسی دهان و فک

دانشیار

40

غلامرضـــا

عنانی سراب

هماتولوژی پزشکی

دانشیار

41

محسن

فوادالدینی

فیزیولوژی

دانشیار

42

ناهید

قنبرزاده

زنان و زایمان

دانشیار

43

سیدحسن

کرباسی

هوشبری

دانشیار

44

طیبه

کرمانی

علوم تشریحی

دانشیار

45

مهدی

کرمیان

انگل شناسی

دانشیار

46

قاسم

کریمی بندرآبادی

گوش و حلق وبینی

دانشیار

47

محمود

گنجی فرد

بیهوشی

دانشیار

48

مهیار

محمدی فرد

رادیولوژی

دانشیار

49

غلامحسین

محمودی راد

پرستاری

دانشیار

50

سیدغلامرضا

مرتضوی مقدم

بیماری های ریه

دانشیار

51

حمیدرضا

مشرقی مقدم

بیماری های قلب وعروق

دانشیار

52

محمدرضا

مفتح

گوش و حلق وبینی

دانشیار

53

محمد

ملکانه

بیوشیمی

دانشیار

54

میترا

مودی

آموزش بهداشت

دانشیار

55

امید

مهرپور

پزشکی قانونی

دانشیار

56

کبری

ناصری

فارماکولوژی

دانشیار

57

محسن

ناصری

پزشکی مولکولی

دانشیار

58

احمد

نصیری فورگ

پرستاری

دانشیار

59

علی

نقی زاده

بهداشت محیط

دانشیار

60

انسیه

نوروزی

آموزش بهداشت

 

61

سیدامیرکاظم

وجدان

جراحی عمومی

دانشیار

62

سید ابوالفضل

وقارسیدین

پرستاری

دانشیار

63

ریحانه

هوشیار

بیوشیمی

دانشیار

 
 
 
 
 
منبع:
معاونت آموزشی
تعداد بازدید:
1139
تاریخ:
1400/04/09
Powered by DorsaPortal