معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
۱۴۰۱ سه شنبه ۳ خرداد
کارگاه های آموزشی (تزریقات،سوچور،آتل گیری و سونداژ معده و مثانه) برگزارشد
کارگاه های آموزشی (تزریقات،سوچور،آتل گیری و سونداژ معده و مثانه) برگزارشد
در روز شنبه مورخ1400/07/03 سه کارگاه آموزشی ویزه دانشجویان مقطع کارآموزی  بالینی پزشکی از ساعت 13-9 با رعایت دستورالعمل های بهداشتی در گروه های 5 نفره در محل مرکز مهارتهای بالینی برگزارشد
 
1-کارگاه آموزش تزریقات-مدرس :آقای منصور سلطانی
 
2-کارگاه آموزش نحوه سوچور و آتل گیری- مدرس :خانم خدابخشی
 
3-کارگاه آموزش سونداژ معده و مثانه -مدرس :خانم آبشری 
 
 
 
 
منبع:
معاونت آموزشی
تعداد بازدید:
115
تاریخ:
1400/07/04
Powered by DorsaPortal